בדיקת ביופסיה נוזלית CTC

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC - לאיתור תאים ומעקב

מעבדת MGCC- Medical Genetic Cancer Center

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC, לספירה ואפיון של תאי הגידול בזרם הדם. הבדיקה מהווה כלי אבחוני המאפשר להעריך את רמת הפעילות של הגידול ומאפייניו, ובכך לסייע בקבלת החלטות טיפוליות.

נתונים עיקריים

הבדיקה מתבצעת ברשת מעבדות חקר הסרטן האירופאית MGCC, מהמובילות בעולם בתחום בדיקות רגישות מבוססות ביופסיה נוזלית, להתאמת הטיפול התרופתי . למעבדה אישורי ISO 17025 ו- IAF – International Accreditation Forum ופועלים בה טובי החוקרים בתחום של בדיקות מולקולריות להתאמת הטיפול בסרטן.

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC – להתאמת הטיפול התרופתי

מעבדת MGCC- Medical Genetic Cancer Center

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC, להתאמת הטיפול התרופתי, מבוססת על דגימת דם וכוללת מיפוי מולקולרי של מאפייני הגידול, ובחינת רגישות הגידול למעל 110 תרופות אונקולוגיות.

נתונים עיקריים

הבדיקה מתבצעת ברשת מעבדות חקר הסרטן האירופאית MGCC, מהמובילות בעולם בתחום בדיקות רגישות מבוססות ביופסיה נוזלית, להתאמת הטיפול התרופתי . למעבדה אישורי ISO 17025 ו- IAF – International Accreditation Forum ופועלים בה טובי החוקרים בתחום של בדיקות מולקולריות להתאמת הטיפול בסרטן.

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC - להתאמת הטיפול הטבעי

מעבדת MGCC- Medical Genetic Cancer Center

בדיקת ביופסיה נוזלית – CTC, להתאמה אישית של הטיפול הטבעי, מבוססת על דגימת דם וכוללת בחינת רגישות תאי הגידול למגוון רחב של חומרים טבעיים.

בדיקת ביופסיה נוזלית מאפשרת לאתר בזרם הדם תאי סרטן שהתנתקו מהגידול המקורי, על מנת לבחון את רגישותם לחומרים אנטי סרטניים. תאים אלו נקראים CTC – Circulating Tumor Cells.
באמצעות יישום טכנולוגיית Chemo-sensitivity שפותחה במקור לפיתוח תרופות ומדידת יעילותם, ניתן לבחון את התגובה הספציפית של תאי הגידול של המטופל לחומרים טבעיים.

נתונים עיקריים

הבדיקה מתבצעת ברשת מעבדות חקר הסרטן האירופאית MGCC, מהמובילות בעולם בתחום בדיקות רגישות מבוססות ביופסיה נוזלית, להתאמת הטיפול התרופתי . למעבדה אישורי ISO 17025 ו- IAF – International Accreditation Forum ופועלים בה טובי החוקרים בתחום של בדיקות מולקולריות להתאמת הטיפול בסרטן.

מנגנוני הפעולה של חומרים טבעיים על הגידול הסרטני

חומרים טבעיים אנטי סרטניים פועלים באמצעות 3 מנגנונים:

המסמך המצורף מתאר את 3 המנגנונים באמצעותם ניתן להשפיע על תאי הגידול:

סמינר מטפלים טבעיים – בדיקת ביופסיה נוזלית CTC, להתאמת טיפול טבעי

הרצאתו של ד"ר פפסוטיריו, אונקולוג והמדען הראשי של מעבדת MGCC, עסקה בשימוש בבדיקת ביופסיה נוזלית CTC, על מנת להתאים טיפול טבעי אנטי סרטני מבוסס ומדויק.

ההרצאה עסקה בנושאים הבאים: