בדיקת ביופסיה נוזלית CTC

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC - לאיתור תאים ומעקב

מעבדת MGCC- Medical Genetic Cancer Center

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC, לספירה ואפיון של תאי הגידול בזרם הדם. הבדיקה מהווה כלי אבחוני המאפשר להעריך את רמת הפעילות של הגידול ומאפייניו, ובכך לסייע בקבלת החלטות טיפוליות.

נתונים עיקריים

הבדיקה מתבצעת ברשת מעבדות חקר הסרטן האירופאית MGCC, מהמובילות בעולם בתחום בדיקות רגישות מבוססות ביופסיה נוזלית, להתאמת הטיפול התרופתי . למעבדה אישורי ISO 17025 ו- IAF – International Accreditation Forum ופועלים בה טובי החוקרים בתחום של בדיקות מולקולריות להתאמת הטיפול בסרטן.

 • איתור ומדידת ריכוז תאי Circulating Tumor Cells) CTC) בדגימת הדם של המטופל.
 • בדיקה ואפיון של תאי הגידול בזמן אמת -Real time liquid biopsy .
 • מדדים להערכת הצורך בקבלת טיפול בהתאם לתוצאות הבדיקה.
 • מעקב אחר יעילות טיפול רפואי נוכחי.
 • לאחר ניתוח להוצאת הגידול - בירור שארית תאים סרטניים להערכת הצורך בטיפול משלים.

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC – להתאמת הטיפול התרופתי

מעבדת MGCC- Medical Genetic Cancer Center

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC, להתאמת הטיפול התרופתי, מבוססת על דגימת דם וכוללת מיפוי מולקולרי של מאפייני הגידול, ובחינת רגישות הגידול למעל 110 תרופות אונקולוגיות.

נתונים עיקריים

הבדיקה מתבצעת ברשת מעבדות חקר הסרטן האירופאית MGCC, מהמובילות בעולם בתחום בדיקות רגישות מבוססות ביופסיה נוזלית, להתאמת הטיפול התרופתי . למעבדה אישורי ISO 17025 ו- IAF – International Accreditation Forum ופועלים בה טובי החוקרים בתחום של בדיקות מולקולריות להתאמת הטיפול בסרטן.

 • איתור ומדידת ריכוז תאי Circulating Tumor Cells) CTC) בדגימת הדם של המטופל.
 • בדיקה ואפיון של כל אוכלוסיית תאי הגידול בזמן אמת -Real time liquid biopsy .
 • בחינת הפרופיל המולקולרי של הגידול, על סמך רמת הביטוי של מאות גנים בעלי רלוונטיות לגידול.
 • בדיקת מידת הרגישות של תאי הגידול של המטופל/ת (ex-vivo) לכימותרפיות מקטגוריות שונות.
 • בדיקת מידת הרגישות של תאי הגידול לטיפולים ביולוגיים בהתאם למאפייני הגידול.
 • נבדקים כל הטיפולים הביולוגים המאושרים על ידי ה FDA (האמריקאי) וה EMEA (האירופאי).
 • בדיקת מידת הרגישות של תאי הגידול לטיפולים אימונותרפיים ( כגון, קיטרודה, אופדיבו, יירבוי).
 • ניתן לבחון יעילות תרופות נוספות (מחקריות וכדו) על פי דרישת הרופא המטפל.

בדיקת ביופסיה נוזלית CTC - להתאמת הטיפול הטבעי

מעבדת MGCC- Medical Genetic Cancer Center

בדיקת ביופסיה נוזלית – CTC, להתאמה אישית של הטיפול הטבעי, מבוססת על דגימת דם וכוללת בחינת רגישות תאי הגידול למגוון רחב של חומרים טבעיים.

בדיקת ביופסיה נוזלית מאפשרת לאתר בזרם הדם תאי סרטן שהתנתקו מהגידול המקורי, על מנת לבחון את רגישותם לחומרים אנטי סרטניים. תאים אלו נקראים CTC – Circulating Tumor Cells.
באמצעות יישום טכנולוגיית Chemo-sensitivity שפותחה במקור לפיתוח תרופות ומדידת יעילותם, ניתן לבחון את התגובה הספציפית של תאי הגידול של המטופל לחומרים טבעיים.

נתונים עיקריים

הבדיקה מתבצעת ברשת מעבדות חקר הסרטן האירופאית MGCC, מהמובילות בעולם בתחום בדיקות רגישות מבוססות ביופסיה נוזלית, להתאמת הטיפול התרופתי . למעבדה אישורי ISO 17025 ו- IAF – International Accreditation Forum ופועלים בה טובי החוקרים בתחום של בדיקות מולקולריות להתאמת הטיפול בסרטן.

 • איתור ומדידת ריכוז תאי Circulating Tumor Cells) CTC) בדגימת הדם של המטופל.
 • בדיקה ואפיון של תאי הגידול בזמן אמת -Real time liquid biopsy
 • בדיקת מידת הרגישות של תאי הגידול למגוון של 50 חומרים טבעיים.
 • מדידת השפעת הטיפול הטבעי על 3 מסלולי הגדילה של תאי הגידול (מסמך מפורט בהמשך).
 • פאנל טיפולים אישי – בדיקות יעילות חומרים טבעיים לפי בקשת המטפל.

מנגנוני הפעולה של חומרים טבעיים על הגידול הסרטני

חומרים טבעיים אנטי סרטניים פועלים באמצעות 3 מנגנונים:

 • מנגנון ציטוטוקסי - הרג תאי הגידול.
 • מנגנון אימונו-מודולציה - הפעלת מערכת החיסון כנגד תאי הגידול.
 • מנגנון מעכבי גדילה - חסימת מסלולי הגדילה בתאי הגידול.

המסמך המצורף מתאר את 3 המנגנונים באמצעותם ניתן להשפיע על תאי הגידול:

סמינר מטפלים טבעיים – בדיקת ביופסיה נוזלית CTC, להתאמת טיפול טבעי

הרצאתו של ד"ר פפסוטיריו, אונקולוג והמדען הראשי של מעבדת MGCC, עסקה בשימוש בבדיקת ביופסיה נוזלית CTC, על מנת להתאים טיפול טבעי אנטי סרטני מבוסס ומדויק.

ההרצאה עסקה בנושאים הבאים:

 • איתור תאי גידול בזרם הדם.
 • התאמה אישית של טיפול טבעי שנמצא יעיל בבדיקת המעבדה.
 • הבנת מנגנון הפעולה של החומר הטבעי ושימוש נכון בו.
 • יצירת שילובי טיפולים ותכנון אסטרטגי מדוייק של הטיפול הטבעי.
 • מעקב אחר יעילות הטיפול .
 • Staging מדוייק של הגידול והשפעתו על אופן הטיפול.