ביופסיה נוזלית

ביופסיה נוזלית בסרטן השד - יתרונות והזדמנויות

סקירת ספרות מעודכנת ל-2021

כחלק מהמעקב שלנו אחר ההתפתחויות בתחום המולקולר והכוונת הטיפול, ערכנו סקירת ספרות עדכנית בנוגע לתפקידה של ביופסיה נוזלית בסרטן שד. מהסקירה עולה, כי נכון לתחילת 2021, ביופסיה נוזלית כבר הוכיחה יכולת לסייע בבחירת הטיפול, לנטר את התגובה לו ולצמצם טיפולים כימותרפיים.

*הממצאים מבוססים על מקורות peer-reviewed, בהם תוכלו לצפות על ידי לחיצה על הקישורים.

* לחצו על האייקון בטבלה שלמטה   - כדי לקרוא תקציר של הפסקה החשובה מתוך המאמר.  

יעד

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית

מקור

תקציר

סיוע בבחירת טיפול
מחקר PlasmaMatch מצא שמתוך 1,044 מטופלות, ל-51.1% אותרה מוטציה עם טיפול אפשרי כנגדה באמצעות ctDNA
מחקר STIC CTC מצא כי מדידת תאי ה-CTC בדם יכולה להנחות את הבחירה בין טיפול כימותרפי והורמונלי
איתור מטרות טיפול שלא הופיעו בביופסיה מרקמה
בכ-48% מהמטופלות, CTC הוסיף מידע על המאפיינים הגנטיים של הגידול בהשוואה לביופסיית רקמה. בכ-24% נמצא הבדל בסטטוס ER. הקליניקה תמכה בתוצאות שסיפק ה-CTC

תגובה לטיפול תרופתי / ניתוחי 

מדידת רמות ctDNA לאחר טיפול יכולה לחזות את הצלחתו ואת הסיכון להתקדמות המחלה

איתור מוקדם של התקדמות

נמצא ש-ctDNA חוזה התקדמות סרטן שד גרורתי, 5 חודשים לפני הדמיה ב-89% מהמטופלות ובאופן מדויק יותר מ-CA15-3

מעקב ותגובה לשארית מחלה
באמצעות ביופסיה נוזלית ניתן לאתר MRD ולסייע בהחלטה בנוגע לטיפול אדג’ובנטי על מנת למנוע חזרה
איתור מוקדם
ניטור cfDNA יכול לשמש ככלי איתור מוקדם בנשאיות של מוטציות germline
הערכת שלב ופרוגנוזה
הצהרת קונצנזוס קבעה שביופסיה נוזלית היא כלי חשוב לקביעת שלב המחלה, גם באופן עצמאי לעומת מאפיינים קליניים ומולקולריים
סיוע בבחירת טיפול
מחקר PlasmaMatch מצא שמתוך 1,044 מטופלות, ל-51.1% אותרה מוטציה עם טיפול אפשרי כנגדה באמצעות ctDNA
מחקר STIC CTC מצא כי מדידת תאי ה-CTC בדם יכולה להנחות את הבחירה בין טיפול כימותרפי והורמונלי
איתור מטרות טיפול שלא הופיעו בביופסיה מרקמה
בכ-48% מהמטופלות, CTC הוסיף מידע על המאפיינים הגנטיים של הגידול בהשוואה לביופסיית רקמה. בכ-24% נמצא הבדל בסטטוס ER. הקליניקה תמכה בתוצאות שסיפק ה-CTC

תגובה לטיפול (תרופתי / ניתוחי)

מדידת רמות ctDNA לאחר טיפול יכולה לחזות את הצלחתו ואת הסיכון להתקדמות המחלה

איתור מוקדם של התקדמות

נמצא ש-ctDNA חוזה התקדמות סרטן שד גרורתי, 5 חודשים לפני הדמיה ב-89% מהמטופלות ובאופן מדויק יותר מ-CA15-3

מעקב ותגובה לשארית מחלה
באמצעות ביופסיה נוזלית ניתן לאתר MRD ולסייע בהחלטה בנוגע לטיפול אדג’ובנטי על מנת למנוע חזרה
איתור מוקדם
ניטור cfDNA יכול לשמש ככלי איתור מוקדם בנשאיות של מוטציות germline
הערכת שלב ופרוגנוזה
הצהרת קונצנזוס קבעה שביופסיה נוזלית היא כלי חשוב לקביעת שלב המחלה, גם באופן עצמאי לעומת מאפיינים קליניים ומולקולריים

בטבלה הבאה – כיצד ביופסיה נוזלית כבר מספקת מידע נוסף, בנוגע ליעדי טיפול נבחרים בסרטן שד.

* לחצו על האייקון בטבלה שלמטה   - כדי לקרוא תקציר של הפסקה החשובה מתוך המאמר.  

יעד

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית

מקור

תקציר

BRCA

1. תחזית התגובה למעכבי PARP ולמלחי פלטינום במוטציות BRCA סומטיות.

ER

1. שינוי בסטטוס ER נצפה ב-24% מהמטופלות.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס ER לאורך הטיפול.

HER2

1. הבדל בסטטוס HER2 בין ביופסיה מרקמה לנוזלית נצפה ב-23% מהמקרים.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס HER2 לאורך הטיפול.

3. תחזית התגובה ל-Neratinib.

4. ניטור התגובה תחת טיפול נוגד HER2.

ESR1

בהשוואה בין אנליזת ctDNA לבין ביופסיות מאותם המטופלים, נמצא ש-ctDNA מכיל מידע רב יותר בנוגע למוטציות ESR1.

PIK3CA

1. במחקר PlasmaMATCH נמצא ש-ctDNA היא טכנולוגיית סינון
יעילה לטיפולים מכווני PIK3CA, גם במסגרת מחקרים.

2. במחקר PALOMA-3 הודגמה קורלציה של ctDNA לתגובה לטיפול ב- Palbociclib ו-Fulvestrant.

3. ב- SOLAR-1ctDNA נמצא כחוזה תגובה לטיפול במעכב- PIK3CA (Alpelisib) בנוסף ל-Fulvestrant במטופלות.

AKT1

הערכת עמידות לטיפול במעכבי AKT כגון Capivasertib.

TP53

1. הערכת עמידות לטיפול

2. תועדו מקרים של איתור היעד בביופסיה נוזלית, אך לא בריקמה.

PTEN

הערכת עמידות לטיפול Alpelisib ומעכבי ארומטז.

היעד: BRCA

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. תחזית התגובה למעכבי PARP ולמלחי פלטינום במוטציות BRCA סומטיות.

היעד: ER

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. שינוי בסטטוס ER נצפה ב-24% מהמטופלות.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס ER לאורך הטיפול.

היעד: HER2

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. הבדל בסטטוס HER2 בין ביופסיה מרקמה לנוזלית נצפה ב-23% מהמקרים.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס HER2 לאורך הטיפול.

3. תחזית התגובה ל-Neratinib.

4. ניטור התגובה תחת טיפול נוגד HER2.

היעד: ESR1

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

בהשוואה בין אנליזת ctDNA לבין ביופסיות מאותם המטופלים, נמצא ש-ctDNA מכיל מידע רב יותר בנוגע למוטציות ESR1.

היעד: PIK3CA

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. במחקר PlasmaMATCH נמצא ש-ctDNA היא טכנולוגיית סינון
יעילה לטיפולים מכווני PIK3CA, גם במסגרת מחקרים.

2. במחקר PALOMA-3 הודגמה קורלציה של ctDNA לתגובה לטיפול ב- Palbociclib ו-Fulvestrant.

3. ב- SOLAR-1ctDNA נמצא כחוזה תגובה לטיפול במעכב-PIK3CA (Alpelisib) בנוסף ל-Fulvestrant במטופלות.

היעד: AKT1

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

הערכת עמידות לטיפול במעכבי AKT כגון Capivasertib.

היעד: TP53

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. הערכת עמידות לטיפול.

2. תועדו מקרים של איתור היעד בביופסיה נוזלית, אך לא בריקמה.

היעד: PTEN

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

הערכת עמידות לטיפול Alpelisib ומעכבי ארומטז.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.