קורלציה בין ביטוי PD-L1 בפלסמה לתוצאות טיפול באימונותרפיה

ASTRO_Thoracic_eposter_02