קורלציה בין ביטוי PDL1 בפלסמה לתוצאות טיפול באימונתרפיה - ASTRO/ASCO

מחקר פרוספקטיבי שפורסם לאחרונה בכנס ASTRO/ASCO הציג את הקורלציה בין ביטוי PDL1 בפלסמה לתוצאות טיפול באימונותרפיה.
תוצאות הטיפול באימונותרפיה על בסיס ממצאי PDL1 בפלסמה, היו זהות לאלו של ביטוי PDL1 בריקמה.

המחקר והמסקנות:

“A liquid PD-L1 has significant clinical utility guiding immunotherapy treatment”

המחקר מדגים את האפשרות והחשיבות של קבלת מידע על PD-L1  באמצעות ביופסיה נוזלית, למטופלים שעבורםPD-L1  הוא אינדיקציה לאימונותרפיה.
ביופסיה נוזלית מספקת מידע עדכני חשוב על
PD-L1, במקביל או לאחר בדיקה על ריקמה.

*לחצו על הלינק למידע מלא על הבדיקה – בדיקת ביופסיה נוזלית מקיפה ctDNA+ctRNA.
** אנו מסייעים בקבלת מקסימום החזרים כספיים מקופ”ח וביטוחים פרטיים, בממוצע כ- 70%.

מעבדת Circulogene: פיתחה טכנולוגיה להעשרה מוגנת פטנט, המצמצמת איבוד מידע גנטי, כך ששיטות הריצוף ו-qPCR יספקו אנליזה גנומית מלאה.
בדיקת פאנל מקיפה (88 גנים) מבוססת ctRNA ו-ctDNA כולל מדדי אימונותרפיה כגון PD-L1 ו- MSI, וכן אפשרות לבדיקת מוטציות בודדות ו- RNA fusion.
הבדיקה מאושרת CLIA, CAP.

אפשרות לבדיקה מהירה למוטציות בודדות בעלות נמוכה – בהתאם לסוג הגידול, לדוגמא:

ביופסיה נוזלית בסרטן השד - יתרונות והזדמנויות

סקירת ספרות מעודכנת ל-2021

כחלק מהמעקב שלנו אחר ההתפתחויות בתחום המולקולר והכוונת הטיפול, ערכנו סקירת ספרות עדכנית בנוגע לתפקידה של ביופסיה נוזלית בסרטן שד. מהסקירה עולה, כי נכון לתחילת 2021, ביופסיה נוזלית כבר הוכיחה יכולת לסייע בבחירת הטיפול, לנטר את התגובה לו ולצמצם טיפולים כימותרפיים.

*הממצאים מבוססים על מקורות peer-reviewed, בהם תוכלו לצפות על ידי לחיצה על הקישורים.

* לחצו על האייקון בטבלה שלמטה   - כדי לקרוא תקציר של הפסקה החשובה מתוך המאמר.  

יעד

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית

מקור

תקציר

סיוע בבחירת טיפול
מחקר PlasmaMatch מצא שמתוך 1,044 מטופלות, ל-51.1% אותרה מוטציה עם טיפול אפשרי כנגדה באמצעות ctDNA
מחקר STIC CTC מצא כי מדידת תאי ה-CTC בדם יכולה להנחות את הבחירה בין טיפול כימותרפי והורמונלי
איתור מטרות טיפול שלא הופיעו בביופסיה מרקמה
בכ-48% מהמטופלות, CTC הוסיף מידע על המאפיינים הגנטיים של הגידול בהשוואה לביופסיית רקמה. בכ-24% נמצא הבדל בסטטוס ER. הקליניקה תמכה בתוצאות שסיפק ה-CTC

תגובה לטיפול תרופתי / ניתוחי 

מדידת רמות ctDNA לאחר טיפול יכולה לחזות את הצלחתו ואת הסיכון להתקדמות המחלה

איתור מוקדם של התקדמות

נמצא ש-ctDNA חוזה התקדמות סרטן שד גרורתי, 5 חודשים לפני הדמיה ב-89% מהמטופלות ובאופן מדויק יותר מ-CA15-3

מעקב ותגובה לשארית מחלה
באמצעות ביופסיה נוזלית ניתן לאתר MRD ולסייע בהחלטה בנוגע לטיפול אדג’ובנטי על מנת למנוע חזרה
איתור מוקדם
ניטור cfDNA יכול לשמש ככלי איתור מוקדם בנשאיות של מוטציות germline
הערכת שלב ופרוגנוזה
הצהרת קונצנזוס קבעה שביופסיה נוזלית היא כלי חשוב לקביעת שלב המחלה, גם באופן עצמאי לעומת מאפיינים קליניים ומולקולריים
סיוע בבחירת טיפול
מחקר PlasmaMatch מצא שמתוך 1,044 מטופלות, ל-51.1% אותרה מוטציה עם טיפול אפשרי כנגדה באמצעות ctDNA
מחקר STIC CTC מצא כי מדידת תאי ה-CTC בדם יכולה להנחות את הבחירה בין טיפול כימותרפי והורמונלי
איתור מטרות טיפול שלא הופיעו בביופסיה מרקמה
בכ-48% מהמטופלות, CTC הוסיף מידע על המאפיינים הגנטיים של הגידול בהשוואה לביופסיית רקמה. בכ-24% נמצא הבדל בסטטוס ER. הקליניקה תמכה בתוצאות שסיפק ה-CTC

תגובה לטיפול (תרופתי / ניתוחי)

מדידת רמות ctDNA לאחר טיפול יכולה לחזות את הצלחתו ואת הסיכון להתקדמות המחלה

איתור מוקדם של התקדמות

נמצא ש-ctDNA חוזה התקדמות סרטן שד גרורתי, 5 חודשים לפני הדמיה ב-89% מהמטופלות ובאופן מדויק יותר מ-CA15-3

מעקב ותגובה לשארית מחלה
באמצעות ביופסיה נוזלית ניתן לאתר MRD ולסייע בהחלטה בנוגע לטיפול אדג’ובנטי על מנת למנוע חזרה
איתור מוקדם
ניטור cfDNA יכול לשמש ככלי איתור מוקדם בנשאיות של מוטציות germline
הערכת שלב ופרוגנוזה
הצהרת קונצנזוס קבעה שביופסיה נוזלית היא כלי חשוב לקביעת שלב המחלה, גם באופן עצמאי לעומת מאפיינים קליניים ומולקולריים

בטבלה הבאה – כיצד ביופסיה נוזלית כבר מספקת מידע נוסף, בנוגע ליעדי טיפול נבחרים בסרטן שד.

* לחצו על האייקון בטבלה שלמטה   - כדי לקרוא תקציר של הפסקה החשובה מתוך המאמר.  

יעד

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית

מקור

תקציר

BRCA

1. תחזית התגובה למעכבי PARP ולמלחי פלטינום במוטציות BRCA סומטיות.

ER

1. שינוי בסטטוס ER נצפה ב-24% מהמטופלות.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס ER לאורך הטיפול.

HER2

1. הבדל בסטטוס HER2 בין ביופסיה מרקמה לנוזלית נצפה ב-23% מהמקרים.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס HER2 לאורך הטיפול.

3. תחזית התגובה ל-Neratinib.

4. ניטור התגובה תחת טיפול נוגד HER2.

ESR1

בהשוואה בין אנליזת ctDNA לבין ביופסיות מאותם המטופלים, נמצא ש-ctDNA מכיל מידע רב יותר בנוגע למוטציות ESR1.

PIK3CA

1. במחקר PlasmaMATCH נמצא ש-ctDNA היא טכנולוגיית סינון
יעילה לטיפולים מכווני PIK3CA, גם במסגרת מחקרים.

2. במחקר PALOMA-3 הודגמה קורלציה של ctDNA לתגובה לטיפול ב- Palbociclib ו-Fulvestrant.

3. ב- SOLAR-1ctDNA נמצא כחוזה תגובה לטיפול במעכב- PIK3CA (Alpelisib) בנוסף ל-Fulvestrant במטופלות.

AKT1

הערכת עמידות לטיפול במעכבי AKT כגון Capivasertib.

TP53

1. הערכת עמידות לטיפול

2. תועדו מקרים של איתור היעד בביופסיה נוזלית, אך לא בריקמה.

PTEN

הערכת עמידות לטיפול Alpelisib ומעכבי ארומטז.

היעד: BRCA

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. תחזית התגובה למעכבי PARP ולמלחי פלטינום במוטציות BRCA סומטיות.

היעד: ER

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. שינוי בסטטוס ER נצפה ב-24% מהמטופלות.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס ER לאורך הטיפול.

היעד: HER2

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. הבדל בסטטוס HER2 בין ביופסיה מרקמה לנוזלית נצפה ב-23% מהמקרים.

2. הנחיות קליניות כבר תומכות במעקב סטטוס HER2 לאורך הטיפול.

3. תחזית התגובה ל-Neratinib.

4. ניטור התגובה תחת טיפול נוגד HER2.

היעד: ESR1

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

בהשוואה בין אנליזת ctDNA לבין ביופסיות מאותם המטופלים, נמצא ש-ctDNA מכיל מידע רב יותר בנוגע למוטציות ESR1.

היעד: PIK3CA

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. במחקר PlasmaMATCH נמצא ש-ctDNA היא טכנולוגיית סינון
יעילה לטיפולים מכווני PIK3CA, גם במסגרת מחקרים.

2. במחקר PALOMA-3 הודגמה קורלציה של ctDNA לתגובה לטיפול ב- Palbociclib ו-Fulvestrant.

3. ב- SOLAR-1ctDNA נמצא כחוזה תגובה לטיפול במעכב-PIK3CA (Alpelisib) בנוסף ל-Fulvestrant במטופלות.

היעד: AKT1

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

הערכת עמידות לטיפול במעכבי AKT כגון Capivasertib.

היעד: TP53

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

1. הערכת עמידות לטיפול.

2. תועדו מקרים של איתור היעד בביופסיה נוזלית, אך לא בריקמה.

היעד: PTEN

ההזדמנות שבביופסיה נוזלית:

הערכת עמידות לטיפול Alpelisib ומעכבי ארומטז.

תאי גידול חופשיים ככלי פרוגנוסטי חדשני להכוונת הטיפול

כידוע, רפואה מותאמת אישית בסרטן מתבססת כיום בעיקר על ריצוף של ה-DNA. בסקירה הבאה, שנכתבה בהכוונתה המקצועית של פרופ’ תמר ספרא, נדבר על כלי פרוגנוסטי חדשני שנחקר רבות בשנים האחרונות וכדאי להכיר – תאי גידול חופשיים בזרם הדם (CTC).

ביופסיה נוזלית- לא רק בסרטן ריאות

מחקרים רבים כבר הראו את יעילות השימוש בביופסיה נוזלית בסרטן ריאות מסוג NSCLC.
אך מה קורה בגידולים אחרים?

ביופסיה נוזלית בסרטן - מה אנחנו יודעים כבר היום?

נכון להיום בדיקות גנומיות לחולי סרטן מבוססות בעיקר על דגימת רקמה, בעוד השימושיות הקלינית של ביופסיה נוזלית עדיין נחקרת.
אז מה ידוע לנו כבר היום על המגמה המתפתחת של בדיקות מבוססת ביופסיה נוזלית?

התרופה לרוטרקטיניב (VITRAKVI) אושרה ע"י ה-FDA לטיפול בגידולים המציגים NTRK Fusion

בשל תוצאות מחקר מרשימות, אישר ה-FDA בנובמבר האחרון (2018) בהליך מזורז את התרופה לרוטרקטיניב לטיפול במגוון גידולים המראים שינוי גנומי ב-NTRK.

3 המחקרים המובילים בתחום רפואה מותאמת אישית בסרטן, המציגים את הסיכוי למצוא מוטציה ברת טיפול באמצעות בדיקת ריצוף גנטי:

קישור להתוויה הרפואית בסל הבריאות

חברת קנסר הופ פועלת בתחום הבדיקות הגנומיות והמולקולריות משנת 2010. אנו מציעים את מגוון הבדיקות המתקדם והמקיף ביותר בהתאמה אישית למצב הקליני, עם מעטפת שירות ייחודית למטופל.
עומדים לרשותך עם צוות עובדים מקצועי ומיומן, בתקשורת ישירה ובשקיפות מלאה.

שיטת הפעולה שלנו:

הפנייה של רופא תזכה את המטופל בהנחה של 500 ש"ח על ביצוע בדיקה.​

שלח הודעה