בדיקה כימוסקייל

בדיקת כימוסקייל - ביופסיה נוזלית לבדיקת התגובה של תאי הגידול לתרופות ציטוטוקסיות שונות.

במעבדת DATAR Cancer Genetics, באנגליה. מאושרת CAP & CLIA.

הבדיקה בוחנת באופן ישיר את תגובת תאי הגידול Circulating Tumor-Associated Cells (C-TACs) שבודדו מדם פריפרי למגוון תרופות ציטוטוקסיות הקיימות בהנחיות ה-NCCN, אך גם מעבר להנחיות אלו.
הבדיקה מסייעת להתאים את תוכנית הטיפול בהתאם לרגישות או עמידות התאים, באופן אישי עבור המטופל ובאופן שאינו פולשני.

* זמן לתוצאות כ- 8-10 ימי עבודה, מהגעת הדגימה למעבדה.

בדיקת כימוסקייל– נתונים עיקריים

הבדיקה כימו סקייל מתבצעת במעבדה DATAR Cancer Genetics הנמצאת באנגליה. מאושרת CAP, CLIA, התקנים המחמירים הנדרשים על פי ה-FDA.

מאמר ולידציה קלינית – נתונים חשובים

במחקר שבוצע על 5,090 חולי סרטן עם גידולים שונים מהם נלקחו דגימות דם ובודדו C-TACs, עלו הממצאים הבאים:

תעודות ואישורים